246/2018 – Έγκριση Συμμετοχής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2018», έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

246/2018 – Έγκριση Συμμετοχής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2018», έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

246_2018