248/2018 -Έγκριση πραγματοποίησης ετήσιας εκδήλωσης Χορευτικών Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Πρέβεζας, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης

248/2018 -Έγκριση πραγματοποίησης ετήσιας εκδήλωσης Χορευτικών Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Πρέβεζας, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης

248_2018