250/2018 – Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις για τα ενενηντάχρονα από την αυτοκτονία του Καρυωτάκη , δαπάνης και διάθεση πίστωσης

250/2018 – Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις για τα ενενηντάχρονα από την αυτοκτονία του Καρυωτάκη , δαπάνης και διάθεση πίστωσης

250_2018