251/2018 – Έγκριση για συνδιοργάνωση του 3oυ Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο με την ΕΦΕ και την υποστήριξης του παραρτήματος Πρέβεζας από τις 22 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2018, δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης

251/2018 – Έγκριση για συνδιοργάνωση του 3oυ Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο με την ΕΦΕ και την υποστήριξης του παραρτήματος Πρέβεζας από τις 22 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2018, δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης

251_2018