253/2018 – Έγκριση συνδιοργάνωσης του 16oυ PREVEZA JAZZ FESTIVAL στις 8 , 9 και 10 Ιουνίου του έτους 2018 , δαπάνης και διάθεση Πίστωσης

253/2018 – Έγκριση συνδιοργάνωσης του 16oυ PREVEZA JAZZ FESTIVAL στις 8 , 9 και 10 Ιουνίου του έτους 2018 , δαπάνης και διάθεση Πίστωσης

253_2018