257/2018 – Έγκριση της αριθμ. 44/2018 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, περί αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018

257/2018 – Έγκριση της αριθμ. 44/2018 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, περί αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018

257_2018