26/2018 – Λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΚΟΥΦΟΛΟΓΓΟΣ» Τ.Κ. Ριζών, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας με την εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ

26/2018 – Λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΚΟΥΦΟΛΟΓΓΟΣ» Τ.Κ. Ριζών, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας με την εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ

26_2018

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο