261/2018 – Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση του ολοκληρωμένου σχεδίου (ΜΑΣΤΕR PLAN) Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας,σύμφωνα με την απόφαση 1/2018 της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας

261/2018 – Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση του ολοκληρωμένου σχεδίου (ΜΑΣΤΕR PLAN) Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας,σύμφωνα με την απόφαση 1/2018 της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας

261_2018