261/2019 – Καθορισμός δημοτικών χώρων που θα διατεθούν σε πολιτικά κόμματα και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων Κομμάτων για την προβολή τους , καθώς και άλλων λεπτομερειών, για την διεξαγωγή της προεκλογικής διαδικασίας ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

261/2019 – Καθορισμός δημοτικών χώρων που θα διατεθούν σε πολιτικά κόμματα και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων Κομμάτων για την προβολή τους , καθώς και άλλων λεπτομερειών, για την διεξαγωγή της προεκλογικής διαδικασίας ενόψει των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019

261_2019