264/2018 – Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου:« Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», με συνολικό προϋπολογισμό 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

264/2018 – Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου:« Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας», με συνολικό προϋπολογισμό 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

264_2018