267/2018 – Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ΄ ΦΑΣΗ -(ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

267/2018 – Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ΄ ΦΑΣΗ -(ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

267_2018