27/2018 – Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου που εξέδωσε ο Δήμος Πρέβεζας με τίτλο «Ευεργέτες και δωρητές της Πρέβεζας», που έγραψε και επιμελήθηκε ο συμπολίτης μας ιατρός κ. Σπύρος Σουμαλεύρης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

27/2018 – Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου που εξέδωσε ο Δήμος Πρέβεζας με τίτλο «Ευεργέτες και δωρητές της Πρέβεζας», που έγραψε και επιμελήθηκε ο συμπολίτης μας ιατρός κ. Σπύρος Σουμαλεύρης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

27_2018

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο