272/2018 – Αίτημα παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας δύο (2) απορριμματοφόρων

272/2018 – Αίτημα παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης προμήθειας δύο (2) απορριμματοφόρων

272_2018