275/2018 – Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης καταστήματος (σχολική περιουσία) επί της οδού Χρ. Κοντού 9 στην Πρέβεζα

275/2018 – Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης καταστήματος (σχολική περιουσία) επί της οδού Χρ. Κοντού 9 στην Πρέβεζα

275_2018