277/2018 – Εξέταση αίτησης δημότη για απ΄ ευθείας εκμίσθωση του Θερινού Κινηματογράφου στη θέση «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ», Δημ. Κοιν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

277/2018 – Εξέταση αίτησης δημότη για απ΄ ευθείας εκμίσθωση του Θερινού Κινηματογράφου στη θέση «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ», Δημ. Κοιν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

277_2018