29/2023 «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α»

29/2023 «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α»

29_2023