318/2019 – Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: {Εργασίες υποστήριξης και λειτουργίας της εφαρμογής παρουσιών προσωπικού}

318/2019 – Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: {Εργασίες υποστήριξης και λειτουργίας της εφαρμογής παρουσιών προσωπικού}

318_2019