320/2019 – Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσίας: {Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 10 Ιουνίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019}

320/2019 – Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσίας: {Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 10 Ιουνίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019}

320_2019