321/2019 – Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής υπηρεσίας {Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 01 Ιουλίου 2019 έως 31 Ιουλίου 2019}

321/2019 – Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής υπηρεσίας {Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 01 Ιουλίου 2019 έως 31 Ιουλίου 2019}

321_2019