322/2019 – Αποδοχή ένταξης της Πράξης: { Solis – Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4 }

322/2019 – Αποδοχή ένταξης της Πράξης: { Solis – Cross-border cooperation for energy efficiency using solar energy στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4 }

322_2019