325/2019 – Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας

325/2019 – Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας

325_2019