327/2019 – Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας

327/2019 – Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Δήμου Πρέβεζας

327_2019