33/2018 – Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής λόγω περαίωσης σύμφωνα με τον Ν.4178/13

33/2018 – Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής λόγω περαίωσης σύμφωνα με τον Ν.4178/13

33_2018

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο