33/2023 «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2023 (1η υποχρεωτική αναμόρφωση)»

33/2023 «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2023 (1η υποχρεωτική αναμόρφωση)»

33_2023