333/2019 – Καθορισμός ύψους ποσού εγγραφής, διδάκτρων και εξέταστρων για το σχολικό έτος 2019-2020 των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

333/2019 – Καθορισμός ύψους ποσού εγγραφής, διδάκτρων και εξέταστρων για το σχολικό έτος 2019-2020 των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ

333_2019