334/2019 – Καταβολή ετήσιας συνδρομής Φόρουμ Αδριατικής και των παράκτιων πόλεων του Ιονίου

334/2019 – Καταβολή ετήσιας συνδρομής Φόρουμ Αδριατικής και των παράκτιων πόλεων του Ιονίου

334_2019