35/2018 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

35/2018 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

35_2018

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο