350/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «Ηχητική Κάλυψη για την Μουσική Εκδήλωση Χάλκινα Πτολεμαίδας »

350/2019 – Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: «Ηχητική Κάλυψη για την Μουσική Εκδήλωση Χάλκινα Πτολεμαίδας »

350_2019