352/2019 – Εξέταση αίτησης για μισθωμένο ακίνητο στην περιοχή «ΦΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑ – ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ», Δήμου Πρέβεζας

352/2019 – Εξέταση αίτησης για μισθωμένο ακίνητο στην περιοχή «ΦΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑ – ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ», Δήμου Πρέβεζας

352_2019