354/2019 – Έκδοση ψηφίσματος με θέμα : Εισβολή της Τουρκίας στην Συρία διαπράττοντας την αρχή άλλης μιας εθνοκάθαρσης και άλλης μιας παράβασης του εθνικού δικαίου

354/2019 – Έκδοση ψηφίσματος με θέμα : Εισβολή της Τουρκίας στην Συρία διαπράττοντας την αρχή άλλης μιας εθνοκάθαρσης και άλλης μιας παράβασης του εθνικού δικαίου

354_2019