358/2019 – Έγκριση υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας «Αθανασία Τσουμελέκα»

358/2019 – Έγκριση υπαγωγής στον Ν. 4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας «Αθανασία Τσουμελέκα»

358_2019