37/2018 – Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018

37/2018 – Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018

37_2018

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο