379/2019 – Έγκριση συμμετοχής και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας στη Γενική Συνέλευση του Εδαφικού Ομίλου Συνεργασίας «Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», που θα πραγματοποιηθεί στις 27/11/2019 στην Αθήνα

379/2019 – Έγκριση συμμετοχής και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας στη Γενική Συνέλευση του Εδαφικού Ομίλου Συνεργασίας «Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», που θα πραγματοποιηθεί στις 27/11/2019 στην Αθήνα

379_2019