380/2019 – Ορισμός επιτροπής δωρεάς και καταστροφής υλικού

380/2019 – Ορισμός επιτροπής δωρεάς και καταστροφής υλικού

380_2019