384/2019 – Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση “ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ” στην Κοινότητα Μύτικα Δήμου Πρέβεζας

384/2019 – Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση “ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ” στην Κοινότητα Μύτικα Δήμου Πρέβεζας

384_2019