389/2019 – Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018

389/2019 – Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018

389_2019