391/2019 – Εξέταση αιτήματος που κατέθεσε ο Συνδυασμός «Στροφή στο Μέλλον» για έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση της απλής αναλογικής

391/2019 – Εξέταση αιτήματος που κατέθεσε ο Συνδυασμός «Στροφή στο Μέλλον» για έκδοση ψηφίσματος για την κατάργηση της απλής αναλογικής

391_2019