39/2023 «Ορισμός υπολόγου του έργου με τίτλο : ‘Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε ΛΟΥΡΟΥ λόγω φυσικών καταστροφών’»

39/2023 «Ορισμός υπολόγου του έργου με τίτλο : ‘Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε ΛΟΥΡΟΥ λόγω φυσικών καταστροφών’»

39_2023