392/2019 – Εξέταση αιτήματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πρέβεζας» σχετικά με τις εξελίξεις στο Νοσοκομείο Πρέβεζας

392/2019 – Εξέταση αιτήματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πρέβεζας» σχετικά με τις εξελίξεις στο Νοσοκομείο Πρέβεζας

392_2019