393/2019 – Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην θέση “ΜΥΧΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ”

393/2019 – Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην θέση “ΜΥΧΟΣ-ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ”

393_2019