395/2019 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2019

395/2019 – Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2019

395_2019