40/2018 – Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π για το έτος 2018, σύμφωνα με την αριθμ. 2/2018 απόφασή της

40/2018 – Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π για το έτος 2018, σύμφωνα με την αριθμ. 2/2018 απόφασή της

40_2018

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο