402/2019 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 8-10 Νοεμβρίου 2019, στο Περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου

402/2019 – Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 8-10 Νοεμβρίου 2019, στο Περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου

401_2019