41/2023 «Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν της αναγγελίας του θανάτου του Δημάρχου Ιωαννιτών, Μωυσή Ελισάφ»

41/2023 «Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν της αναγγελίας του θανάτου του Δημάρχου Ιωαννιτών, Μωυσή Ελισάφ»

41_2023