43/2023 «Εξέταση αίτηση για παραχώρηση δικαιώματος απλής διέλευσης εντός ιδιοκτησίας Δήμου Πρέβεζας»

43/2023 «Εξέταση αίτηση για παραχώρηση δικαιώματος απλής διέλευσης εντός ιδιοκτησίας Δήμου Πρέβεζας»

43_2023