45/2023 «Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοστασίου κληροδοτήματος “ΚΑΙΣΑΡΑ ΚΟΝΕΜΕΝΟΥ”, στη θέση «ΚΟΝΟΥΚΛΑ» Αγίου Θωμά Δήμου Πρέβεζας»

45/2023 «Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοστασίου κληροδοτήματος “ΚΑΙΣΑΡΑ ΚΟΝΕΜΕΝΟΥ”, στη θέση «ΚΟΝΟΥΚΛΑ» Αγίου Θωμά Δήμου Πρέβεζας»

45_2023