47/2023 «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2023 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης με θέμα:«¨Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και έγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έτους 2023», για την παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ»

47/2023 «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2023 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης με θέμα:«¨Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και έγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έτους 2023», για την παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ»

47_2023