49/2023 «Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου: ‘ΠΡΑΞΗ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΟΠΣ5163963-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ’»

49/2023 «Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου: ‘ΠΡΑΞΗ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΟΠΣ5163963-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ’»

49_2023