51/2021 «Αξιοποίηση ακινήτου – πρώην στρατοπέδου “Περδίκη – Πυλάδη” από τον Δήμο Πρέβεζας».

51/2021 «Αξιοποίηση ακινήτου – πρώην στρατοπέδου “Περδίκη – Πυλάδη” από τον Δήμο Πρέβεζας».

51_2021