511/2019 – Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση των ετήσιων συνεδρίων του διευρωπαϊκού δικτύου αδελφοποιημένων πόλεων τον διακριτικό τίτλο {ΔΩΔΕΚΑΔΑ- DOUZELAGE}

511/2019 – Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση των ετήσιων συνεδρίων του διευρωπαϊκού δικτύου αδελφοποιημένων πόλεων τον διακριτικό τίτλο {ΔΩΔΕΚΑΔΑ- DOUZELAGE}

511_2019